Pepe del Polo da Noite Celta de Porcía fainos úa valoración d’esta edición del 2013

Falamos en QueFemos con Pepe del Polo, úa das almas máter da Noite Celta Celta de Porcía, ún dos referentes n’Asturias entre os festivais celtas nel país.