L’Academia del Cine Asturianu lleva alantre “Filmes de Cuarentena”

Por mor de l’andancia que tamos careciendo, L’Academia del Cine Asturiano lleva alantre una iniciativa perprestosa: “Filmes de Cuarentena”.
Falamos d’ello, en direuto al traviés del Instagram Live, col cineasta Pablo Quiroga Prendes.