La Euskararen Etxea de Gasteiz dedicó unes xornaes a la difusión del asturianu.