Fernando González, trabayador d’EHBI 35 díes en fuelga fame

En direuto al traviés del Facebook Live, entrevista telefónica 📞 con Fernando González, el trabayador de la empresa pública EHBI que lleva 35 díes en fuelga fame nel Puertu d’El Musel en Xixón.