Xueves, 08 - Avientu - 2022
banner

Archivu vieyu

Pepe del Polo da Noite Celta de Porcía fainos úa valoración d’esta edición del...

Falamos en QueFemos con Pepe del Polo, úa das almas máter da Noite Celta Celta de Porcía, ún dos referentes n'Asturias entre os festivais...

Abel Pérez de Os Folkgazais fala con nosoutros del sou novo disco ‘Haiga’

El grupo de música Os Folkgazais estrenou fai pouco el sou novo disco col título de “Haiga”. Pra falar d’él, tamos a través da línea...

Iniciativa pol Asturianu nes Ondes-21/01/13

TOLOS LLUNES DE 6 a 6 Y MEDIA LA TARDI Entama’l programa radio de l’Asociación “Iniciativa pol Asturianu” áu falaremos toles selmanes na nuesa...

Falamos con Ricardo Saavedra de Bacotexo

Despós de viaxar na máquina del tempo del noso primeiro disco, chegamos á conclusión de que pra volver al futuro nun tíamos outra que...

Iniciativa pol Asturianu nes Ondes-14/01/13

TOLOS LLUNES DE 6 a 6 Y MEDIA LA TARDI Entama’l nuevu programa radio de l’Asociación “Iniciativa pol Asturianu” áu falaremos toles selman es...

Falamos con Diana Alba de “Qué Femos”

A páxina web QueFemos.com é una referencia pa saber todo tipo d’actividaes nesta zona d’Asturias. Son tres as personas que tan trabayando na misma y...